14.Interní

Toto je vstup do interního systému pro vedoucí.